АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Изготвяме за Вас всички документи и справки, изисквани от държавната администрация. Вече няма нужда да разходвате време и ресурси в попълване на стотици декларации, заявления и други документи. Ние Ви предоставямв услуги по:

  • Попълване декларации по чл. 69 и 70 от ППЗСПЗЗ;
  • Изготвяне на споразумения по чл. 37в от ЗСПЗЗ (комасации);
  • Попълване на анкетна карта за земеделски производители;
  • Изготвяне на ведомост за рента;
  • Попълване на анкетна карта пререгистрация на земеделски производители;
  • Попълване на дневници за растителна защита;
  • Попълване на данни за животни в анкетна карта;
  • Попълване на дневници за млеконадой;
  • Изготвяне на SHP файлове за субсидии.

 

Комасациите са проблем, с който всеки земеделски производител се сблъсква. Ние ще Ви помогнем да очертаете масивите, които обработвате, но съдействието ни не спира дотам. Можем да обучим избран от Вас оператор, който да работи с някое от специализираните решения, предлагани от нашите партньори, както и да наемете обучен от нас оператор, който да изготви споразумението без грешки. Ще Ви съдействаме да наемете обучен медиатор, който да разреши възникнали между земеползвателите разногласия. На Вашето внимание ще предоставяме актуална и интересна информация относно промени в процедурите за изготвяне на споразуменията, както и относно нови решения на проблема с комасациите.
Като клиент на Земеделска къща ние ще попълваме документите към държавната администрация вместо Вас, няма да наемате хора за административните Ви ангажименти, нито да обучавате служители за тази част от административната работа. Всичките Ви документи ще се обработват на едно място и гарантирано ще бъдат изготвени без грешка!