Земеделска Къща

 Спестете си административната работа – срещнете се с нас на БАТА и разберете как можем да ви помогнем.

  разберете още 

 

   

Услуги по изготвяне на проекти и кандидатстване по програми за подпомагане 

 

 1. Разкажете ни за вашата идея и оставете на нас да я оценим и да ви предложим най-подходящата програма за подпомагане
 2. Доверете се на нашия екип при написването на вашето проектно предложение
 3. Оставете на нас грижите по наемането на подизпълнители, координирането на дейностите и отчетността по проекта

 

  научете още 

 

  

Земеделска къща предлага документални, счетоводни и консултантски услуги в помощ на земеделските производители.

 

 Документално обслужване

 Земеделско обслужване

Земеделско и счетоводно обслужване

 Услуги за животновъди

 • Изготвяне на декларации по чл. 69 и чл. 70 от ППЗСПЗЗ
 • Изготвяне на чл. 73 от ЗДДФЛ
 • Попълване на Анкетна карта за земеделски производители
 •  Изготвяне на ведомост за рента

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  Изготвяне на shp файлове за субсидии
 • Изготвяне на чл. 73 от ЗДДФЛ

 • Изготвяне на  декларации по чл. 69 и чл. 70 от ППЗСПЗЗ·

 • Попълване на Анкетна карта за ЗП

 • Изготвяне на ведомост за рента

 • Попълване на дневници за растителна защита

 • Попълване на дневници на акцизите

   

 • Изготвяне на документи за държавната администрация:
 • Попълване на дневници за растителна защита и
  акцизите
 • Счетоводни услуги за земеделски поризводители
 • * ДДС декларации
  * Обработка на счетоводни документи
  * Годишно счетоводно приключване
  * Изготвяне на сметкоплан и др.
 • Попълване на данни за животни в анкетна карта 

 • Попълване на дневници за акциза

 • Попълване на дневници за млеконадой

 • счетоводни услуги за животновъди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЪЧАЙ

ПОРЪЧАЙ

ПОРЪЧАЙ

ПОРЪЧАЙ

 

 

 

           За потенциални партньори

Ако вие сте:

 • агроаптека, счетоводител, обслужващ земеделски производители или
 •  просто работите със земеделски производители
 • ако сте предприемчив и имате желание да спечелите
 • или просто търсите възможност да вложите усилията на своите хора в доходоносен бизнес

 

доходоносно прартньорство за земеделски услуги

Вие можете да станете наш партньор
 • ще разширите обхвата на предлаганите от вас услуги
 • ще печелите без особени вложения
 • ще предлагате на клиентите си допълнителни услуги, които са им много необходими

 

 

 

За земеделски производители        

Много проблеми - едно решение

 • Край на воденето на ръка на цялата документация
 • Спирате да търсите подходящ софтуер на достъпна цена
 • Не се занимавате със сложна техническа поддръжка на софтуер
 • Не губите време, средства и усилия в обучение на служители за работа със специализирана програма
 • Спестявате си време и хора за административната работа
 • Спестявате си време и средства за софтуер при очертаването на обработваемите масиви
 • Няма опасност ОСЗ или НАП да ви върнат заради грешки при попълването или грешен формат на документите 

 

земеделски производител, доволен от земеделските услуги

 

 

Станете наш партньор сега