Нашите услуги за земеделски производители

Независимо дали проблемът e в липсата на квалифицирани кадри, недостатъчните ресурси или просто за вашия бизнес не е изгодно да купите специализиран софтуер, ние можем да ви помогнем. Земеделска Къща е да ви предлага разнообразие от услуги.

 

Услуги по изготвяне на документи:документални услуги за земеделски производители

 • Изготвяне от шейп файлове за субсидии
 • Изготвяне на чл. 73 от ЗДДФЛ
 • изготвяне на Чл. 69 и чл. 70
 • Попълване на Анкетна карта по договори и собствена земя (ако в землището няма сключено споразумение)
 • Или Попълване на Анкетна карта по реално обработваеми земи
 • Изготвяне на ведомост за рента
 • Попълване на даневници за растителна защита и дневници на акцизите

 

 

Услуги, улесняващи сключването на споразумения по чл. 37в от ЗСПЗЗ:

 • Очертаване за Споразумение по чл. 37 в от ЗСПЗЗ
 • Помощ при изготвяне на споразумение
 • Обучение за работа със софтуер за споразумения

 

 

Услуги в помощ на управлението:счетоводни и консултантски услуги за земеделски производители

 • Внасяне на документ в Държавна или Общинска администрация  с пълномощно
 • Счетоводни услуги
 • Застрахователни услуги
 • Финансови услуги
 • Услуги по подготовка на проекти (кандидатстване)
 • Изготвяне на справки за управленски цели
       • Искане на специализирани справки и документи от държавната администрация (от името на клиента)
       • Съдействие при покупко-продажба на имоти

 

 услуги за животновъди

 За животновъдите: 

 

 • Попълване на данни  за животни в анкетна карта
 • Попълване на дневници за акциза
 • Попълване на дневници за млеконадой

 

 

 Очаквайте скоро и:

  услуги за зеленчукопроизводители
  

За зеленчукопроизводителите:

 • Архив на договорите с временно наети работници
  • Отчитане на ръчния труд на временно наети работници
  • Отчитане на ръчния труд на постоянно наети работници