Цени на партньорски офис Костинброд - Нели Николаева

 

Партньорски офис  Костинброд - Нели Николаева

гр. Костинброд, ул. "Синчец" 3

0877/031231

 

 

  

Цени на месец

Пакет

                                                            

Включва

До 300 дка

 300 -  600 дка

600 - 1000 дка

1000 - 2000 дка

 2000 - 3000 дка

 3000 -5000 дка

Над 5000 дка

документално обслужване

 

 • Изготвяне на чл. 73 от ЗДДФЛ
 • Изготвяне на декларации по чл. 69 и чл. 70 от ППЗСПЗЗ
 • Попълване на Анкетна карта за ЗП
 • Изготвяне на ведомост за рента

15 лв.

 21 лв.

 36 лв.

 67 лв.

 112 лв.

178 лв.

291 лв.

земеделско обслужване

 

 

 

 

 • · Изготвяне на shp файлове за субсидии
 • · Изготвяне на чл. 73 от ЗДДФЛ
 • · Изготвяне на  декларации по чл. 69 и чл. 70 от ППЗСПЗЗ
 • · Попълване на Анкетна карта за ЗП
 • · Изготвяне на ведомост за рента
 • · Попълване на дневници за растителна защита
 • · Попълване на дневници на акцизите

21 лв.

  30 лв.

46 лв.

75 лв.

129 лв.

200 лв.

331 лв.

земеделско и счетоводно обслужване

 

 

 • · Изготвяне на shp файлове за субсидии
 • · Изготвяне на чл. 73 от ЗДДФЛ
 • · Изготвяне на  декларации по чл. 69 и чл. 70 от ППЗСПЗЗ
 • · Попълване на Анкетна карта за ЗП
 • · Изготвяне на ведомост за рента
 • · Попълване на дневници за растителна защита
 • · Попълване на дневници на акцизите
 • · Счетоводни услуги

 35 лв.

75 лв.

96 лв.

 167 лв.

283 лв.

 500 лв.

835 лв.

 

 Брой животни

До 20

 20 - 50

50 - 100

100 - 150

150 - 200

200 - 300

Над 300

За животновъди

 • · Попълване на данни за животни в анкетна карта
 • · Попълване на дневници за акциза
 • · Попълване на дневници за млеконадой

15 лв.

21 лв.

36 лв.

67 лв.

 

112 лв.

178 лв.

 

По договаряне

 
 • · Счетоводни услуги за животновъди

25 лв.

52 лв.

70 лв.

133 лв.

196 лв.

313 лв.

По договаряне

 

 

 назад към картата