Документално обслужване на земеделски производители

      В този пакет се включват услуги по изготвянето на всички административни документи, изисквани от Общинска служба Земеделие. Земеделските производители получават услуги, които им спестяват трудностите с декларациите и заявленията по чл. 69 и чл. 70 от ППЗСПЗЗ. Земеделска Къща помага при попълването на анкетна карта за пререгистация като земеделски производител.

Услуги, включени в пакета Документално обслужване

  • * Изготвяне на чл. 73 от ЗДДФЛ
  • * Изготвяне на декларации по чл. 69 и чл. 70 от ППЗСПЗЗ
  • * Попълване на Анкетна карта за земеделски производители
  • * Изготвяне на ведомост за рента

 

Цени на месец:

 

до 300 дка

300 - 600 дка

600 - 1000 дка

1000 - 2000 дка

 2000 - 3000 дка

 3000 - 5000 дка

над 5000 дка

промоционална цена

 

15лв.

 

стара цена 

18лв.

промоционална цена

 

21лв.

 

 стара цена   25 лв.

промоционална цена 

 

36лв.

 

стара цена

43 лв.

промоционална цена 

 

67лв.

 

стара цена

81 лв.

промоционална цена

 

112лв.

 

стара цена

134лв.

промоционална цена

 

178лв.

 

стара цена

213 лв.

промоционална цена 

 

291лв.

 

стара цена

349 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПОРЪЧАЙ