Комасации

Споразуменията по чл. 37в от ЗСПЗЗ (Комасациите) са проблем, познат на всички земеделски производители. Всяка следваща година се появяват все повече решения, а това води до повече разногласия между земеделските производители.

 


За нашите клиенти

 

Ние ви предлагаме:

 

 • да помогнем да очертаете масивите, които обработвате
 • да обучим избран от вас оператор да работи с някое от специализираните решения, предлагани от нашите партньори
 • да наемете от нас обучен оператор, който да изготви споразумението без грешки
 • да наемете от нас обучен медиатор, който да съдейства за изглаждането на разногласията между земеползвателите
 • предоставяме на ваше разположение актуална и полезна информация относно промени в процедурите за изготвяне на споразуменията
 • предоставяме ви интересна информация за нови решения на проблема с комасацията

 

 

 

 

За хора с желание да печелят

 

Запишете се за обучение за работа с програми за  изготвяне на споразумения.


 • ще ви подготвим да работите с няколко вида специализиран софтуер
 • ще ви обучим да въвеждате данните при споразуменията,
 • да изчиствате на застъпванията на различните масиви
 • да изготвяте баланс на земята в землището,
 • да разпределяте „белите петна“ според изискванията на клиента
 • да подготвите всички съпътстващи споразумението документи.

 

Обучете се на техническата работа по изготвяне нa споразумения за уедрено ползване на земята и спечелете.