Спестете си административната работа – срещнете се с нас на БАТА и разберете как можем да ви помогнем.

Не се чудете как да съчетаете административните задачи с работата на полето. Екипът на Земеделска Къща ще поеме работата с документите вместо вас. Обадете се сега или ни посетете на изложението БАТА АГРО в Стара Загора.

Заповядайте от 30-ти Август на щанда на нашите партньори от ВИП Софтуер и се срещнете с нашите консултанти. Разберете кои документи можем да изготвим вместо вас. Представете ни идеите си за проекти и научете как можем да ви помогнем с подготовката и управлението им.

Ще имате възможност да разгледате и новите софтуерни и технологични решения на нашите партньори.

Очакваме ви! 

Кандидатствайте сега по мярка 6.3

От 4-ти юли започна приема по мярка 6.3 - „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“. Срокът за подаване на документите е само до 12 август, затова ако имате идея за развитие на стопанството си, но все още не сте написали проекта – побързайте.

Консултантите на Земеделска Къща ООД могат да ви помогнат да напишете вашето проектно предложение. Ние можем да ви помогнем и при управлението на дейностите по проекта и координиране да действията на различните екипи по изпълнението.

ВИЖТЕ ВСИЧКИ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ИЗГОТВЯНЕТО И УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ И СЕ ОБАДЕТЕ СЕГА ЗА ВАШИЯ ПРОЕКТ.

СЕГА Е МОМЕНТЪТ ДА ФИНАНСИРАТЕ БИЗНЕСА СИ.

СЕГА Е МОМЕНТЪТ ДА ФИНАНСИРАТЕ БИЗНЕСА СИ. Консултантите на Земеделска Къща ще ви помогнат да изготвите проект, с който да получите подпомагане за фирмата си. 


Ако имате идея за модернизация на стопанството ви елате при нас. Сега е най-удачния момент да ни се доверите – ние ще ви помогнем да изберете най-подходящата програма за подпомагане и ще подготвим вашето проектно предложение. В случай, че имате нужда от помощ при избора на подизпълнители или при координирането на дейностите по проекта, Земеделска Къща ще ви окаже пълно съдействие.

Научете още за това как можем да ви помогнем

ИЗСТРЕЛЯЙТЕ БИЗНЕСА СИ НАПРЕД - СЕГА Е МОМЕНТЪТ ЗА ПРОЕКТИ

Отварянето на мярка 4.1 ви дава възможност да финансирате идеите си за развитие на бизнеса. Земеделска Къща ви предлага специализирани услуги по изготвяне и управление на проекти, с които да осъществите целите си с минимални усилия.

Нашите консултанти ще ви помогнат да изготвите проектното предложение и да го подадете в срок. Ще ви съдействаме при избора на подизпълнителите, необходими за изпълнението на проекта. Нашите консултанти ще ви помогнат да координирате дейностите на различните участници в проекта и да отчетете извършената работа.

Повече информация можете да намерите  ТУК  

актуални срокове за приеми по ПРСР, директни плащания, държавни помощи

Държавен фонд Земеделие публикува приеми и срокове по директни плащания, Програмата за развитие на селските райони, Селскостопански пазарни механизми и Кредитиране, актуални към момента. 

Директни плащания

Променените срокове за Кампания 2016 са на базата на Наредба за допълнение на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания, публикувана в Държавен вестник, бр. 40 от 27 май 2016 година.

 

КАМПАНИЯ 2016

Срокове за прилагане

Прием на заявления по схеми и мерки за директни плащания за Кампания 2016

1 март – 31 май 2016 г.

Прием на заявления по схеми и мерки за директни плащания за Кампания 2016 (с 1%/работен ден санкция за закъснение и редакция на вече подадено заявление без санкция)

  1. 15 юни 2016 г.

Прием на заявления по схеми и мерки за директни плащания за Кампания 2016 (с 1%/работен ден санкция за закъснение и за редакция на вече подадено заявление)

16 - 27 юни 2016 г

 

Селскостопански пазарни механизми

Схема

Срокове за прилагане

Схема на ЕК за интервенционно изкупуване на обикновена пшеница

1 ноември 2015 г. – 31 май 2016 г.

Схема за помощ за частно складиране на свинско месо

 

от 4 януари 2016 г.

Мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор периода 2014-2018 г.

 

30 май - 7 юни 2016 г.

 

Кредитиране

Схема

Срокове за прилагане

Кредитна схема за инвестиции в селското стопанство

Целогодишно

 

Държавни помощи

Схема

Срокове за прилагане

Държавна помощ за участие на земеделските стопани в схема за качество за производство на семена и посадъчен материал

 

16 май - 3 юни 2016 г.

Държавна помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните

Първи транш

16 - 31 май 2016 г.

Втори транш

До 31 август

Прием по Държавна помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свине за угояване

Първи транш

3-20 май 2016

Втори транш

1-23 септември 2016 г.

Трети транш

10-21 октомври 2016 г.

Държавна помощ за компенсиране разходи, свързани с изпълнение на мерки по Националнатата програма от мерки за контрол на Доматен миниращ молец - Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera)

 

11 април - 30 септември 2016 г.

Прием по Държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция

21 март - до изчерпване на ресурса, но не по-късно от 31 август 2016 г.

 

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

Схема

Срокове за прилагане

Прием по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“

9 май – 3 юни 2016 г.

 

Това съобщиха от Фермер.бг