За посредници:

Ако работите със земеделски производители или познавате такива можете да станете наш посредник или партньор. Спечелете от вашите познати земеделски производители.

 

Какво се иска от вас:

 • Регистрирайте се като посредник
 • Предложете на земеделците, които познавате да се възползват от нашите услуги.
 • Привлечете ги като напи клиенти и им помогнете да поръчат услугите, които желаят
 • Спечелете от всеки привлечен клиент, който поръча услуга

 

Ако желаете можете не само да нбирате нови клиенти, нои да станете наш партньор и да извършвате услугите по обслужване на земеделските производители.

  

 

Станете наш посредник сега

Предложение за нашите партньори

 

Предлагаме ви да се включите в партньорската мрежа на Земеделска Къща и да спечелите. Добавете към вашия бизнес нашите услуги за земеделски производители с недостатъчно човешки ресурси и време.

Какаво печелиете:

 • Включете нова дейност във вашия набор от услуги с гарантиран успех и изградена база.
 • Без предварителна инвестиция получавате софтуерни продукти, съвместими със софтуера на Общинска служба Земеделие.
 • Получавате готова методика за обслужване на клиенти.
 • Предлагайки новите услуги, разширявате клиентската си база.
 • Печелите от всеки един клиент.

От нашите партньори изискваме:

 •  Коректно изпълнение на поетите ангажименти и активност при намирането на нови клиенти.
 • Започнете да предлагате нашите услуги на вашите клиенти
 • Набирайте нови клиенти за услугите на Земеделска Къща
 • Извършвайте услугите на Земеделска Къща заедно с тези, предлагани от вашата фирма.

  

 

 

Екип и партньори на Земеделска Къща