За посредници:

Ако работите със земеделски производители или познавате такива можете да станете наш посредник или партньор. Спечелете от вашите познати земеделски производители.

 

Какво се иска от вас:

  • Регистрирайте се като посредник
  • Предложете на земеделците, които познавате да се възползват от нашите услуги.
  • Привлечете ги като напи клиенти и им помогнете да поръчат услугите, които желаят
  • Спечелете от всеки привлечен клиент, който поръча услуга

 

Ако желаете можете не само да нбирате нови клиенти, нои да станете наш партньор и да извършвате услугите по обслужване на земеделските производители.

  

 

Станете наш посредник сега