Специфично подпомагане на земеделски производители и животновъди

           Схема за поддържане на производството на краве мляко в икономически уязвими ферми (НДКМ1)

Право на подпомагане имат земеделски стопани, които

 • ·         Притежават ферма, регистрирана в регистъра на фермите за производство на краве мляко;
 • ·         Отглеждат във фермата си от 10 (включително) до 49 (включително) млечни крави;
 • ·         Притежават индивидуална млечна квота най-малко до 30 ноември на годината на кандидатстване;
 • ·         Поддържат заявените животни най-малко 100 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане;

 

            Схема за поддържане на производството на краве мляко в необлагодетелстваните райони (НДКМ2)

Право на подпомагане имат земеделски стопани, които

 • ·         Притежават ферма, регистрирана в регистъра на фермите за производство на краве мляко
 • ·         Фермата се намира в необлагодетелства район;
 • ·         Отглеждат във фермата си 10 и повече млечни крави;
 • ·         Притежават индивидуална млечна квота най-малко до 30 ноември на годината на кандидатстване;
 • ·         Поддържат заявените животни най-малко 100 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане;

            Схема за поддържане на производството на краве мляко в нитратно уязвимите зони (НДКМ3)

Право на подпомагане имат земеделски стопани, които:

 • ·         Притежават ферма, регистрирана в регистъра на фермите за производство на краве мляко;
 • ·         Фермата се намира в нитратно уязвима зона;
 • ·         Отглеждат във фермата си 50 и повече млечни крави;
 • ·         Притежават индивидуална млечна квота най-малко до 30 ноември на годината на кандидатстване;
 • ·         Поддържат от заявените животни най-малко 100 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане;

            Схема за крави с бозаещи телета (СКБТ)

Право на подпомагане имат земеделски стопани, които:

 • ·         Не притежават индивидуална млечна квота най-малко до 30 ноември на годината на кандидатстване;

 

 • ·         Отглеждат най-малко 5 или повече крави и/или юници, които са регистрирани в СИЖРЖО на БАБХ;

            Схема за отглеждане на овце майки и кози майки в икономически уязвими общини в Южна България (НДЖ4)

Право на подпомагане имат земеделски стопани, които

 • ·         Стопанисват ферми, които се намират в икономически уязвимите общини в Южна България;
 • ·         Отглеждат от 10 (включително) до 49 (включително) овце майки и/или кози майки;
 • ·         Поддържат заявените животни най-малко 100 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане;

            Схема за отглеждане на овце майки и кози майки в необлагодетелстваните райони (НДЖ5)

Право на подпомагане имат земеделски стопани, които

 • ·         Стопанисват ферми, които се намират в необлагодетелстваните райони;
 • ·         Отглеждат от 10 (включително) до 49 (включително) овце майки и/или кози майки;
 • ·         Поддържат заявените животни най-малко 100 дни от деня, следващ            последния ден за подаване на заявленията за подпомагане;

            Схема за специфично подпомагане на производителите на плодове и зеленчуци (СППЗ)

 • ·         Подпомагането се представя на тон за следните произведени видове плодове и зеленчуци: домати, краставици, пипер, ябълки, череши, праскови (включително нектарини) и кайсии (включително зарзали).

 

 • ·         Произведените плодове и зеленчуци трябва да бъдат сертифицирани от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и да бъдат реализирани на пазара.

 

 • ·         На подпомагане подлежат производители на плодове и/или зеленчуци, които отглеждат заедно или поотделно най-малко 0.4ха домати, краставици и/или пипер или отглеждат заедно или поотделно най-малко 0.5ха ябълки, череши, праскови и/или кайсии. Земеделските стопани трябва да отглеждат не по-малко от 0.1ха от всяка заявена култура.

 

·         На подпомагане подлежат количества реализирани на пазара домати, краставици, пипер, ябълки, череши, праскови и кайсии, които не надвишават 50% от средните за страната добиви на тези плодове и зеленчуци, от заявените за участие в схемата

 

 

 

Директни плащания - Схеми и мерки за подпомагане