Помощ при изготвяне на проекти и кандидатстване по програми за подпомагане

Всеки знае, че най-добрия начин да получиш финансиране за развитие на бизнеса си е да кандидатстваш по програми за подпомагане, финансирани от Европейските фондове или държавата. Възможностите са много и всичко зависи единствено от правилното формулиране на проектното предложение.

Ако вече имате добра идея за развитие на вашия бизнес посетете най-удобния за вас офис на Земеделска Къща и се доверете на нашите консултанти

 1. Разкажете ни за вашата идея и оставете на нас да я оценим и да ви предложим най-подходящата програма за подпомагане
 2. Доверете се на нашия екип при написването на вашето проектно предложение
 3. Оставете на нас грижите по наемането на подизпълнители, координирането на дейностите и отчетността по проекта

 Свържете се с нас и разберете как идеята ви може да се превърне в успешен проект

Всеки може да попълни документите за кандидатстване по програмите, но ние можем да превърнем вашата идея в отлично представено проектно предложение.

 1. Земеделска Къща ви предлага:
 2. Избор на най-точната програма за вашия бизнес
 3. Предварителна финансова оценка на предложението
 4. Пълно съдействие при написването на отлично проектно предложение
 5. Помощ при избора на подизпълнители по проекта
 6. Помощ при координиране на изпълнителите на дейностите по проекта
 7. Съдействие при изготвяне на отчети на резултатите от дейностите по проекта
 8. Цената на услугата се формира индивидуално според спецификите на всеки проект

Ние държим на своите клиенти и сме готови да споделим риска с тях, затова по-голямата част от заплащането е едва след като проектното предложение бъде одобрено за финансиране

 

 

ПОИСКАЙ ПРОЕКТ СЕГА

 

 

New layer...
New layer...