Земеделско и счетоводно обслужване

В този пакет Земеделска Къща предлага попълване на всички административни документи, необходими на земеделските производители - заявления и декларации по чл. 69 и 70 от ППЗСПЗЗ, анкетна карта, дневник на акцизите, дневник растителна защита. Предлага и услуги по очертаване на масивите при кандидатстване за субсидии. Води цялостното земеделско счетоводство.
 
 
 

В пакета Земеделско и счетоводно обслужване са включени услугите:

 

  Изготвяне на документи за държавната администрация:

* Изготвяне на shp файлове за субсидии
* Изготвяне на чл. 73 от ЗДДФЛ
* Изготвяне на декларации по чл. 69 и чл. 70 от ППЗСПЗЗ
* Попълване на Анкетна карта за ЗП
* Изготвяне на ведомост за рента

  • Попълване на дневници:

* Попълване на дневници за растителна защита
* Попълване на дневници на акцизите

  • Счетоводни услуги за земеделски поризводители

* ДДС декларации
* Обработка на счетоводни документи
* Годишно счетоводно приключване
* Изготвяне на сметкоплан и др.

 

Цени на месец:

 

до 300 дка

300 - 600 дка

600 - 1000 дка

1000 - 2000 дка

 2000 - 3000 дка

 3000 - 5000 дка

над 5000 дка

промоционална цена

  

35лв.

 

стара цена 

43лв.

промоционална цена

 

75лв.

 

 стара цена   90 лв.

промоционална цена 

 

96лв.

 

стара цена

115 лв.

промоционална цена 

 

167лв.

 

стара цена

200 лв.

промоционална цена

 

283лв.

 

стара цена

340 лв.

промоционална цена

 

500лв.

 

стара цена

600 лв.

промоционална цена 

 

835лв.

 

стара цена

1002 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЪЧАЙ