Земеделско обслужване

В този пакет Земеделска Къща включва услуги по изготвяне на административни документи за земеделски производители. Изготвя заявления и декларации по чл. 69 и чл. 70 от ППЗСПЗЗ и помага при попълването на анкетна карта за земеделски производители. Помага при воденето на дневник на акцизите и дневник растителна защита.
 
 
В пакетът се включват следните земеделски услуги:
  • * Изготвяне на shp файлове за субсидии
  • * Изготвяне на чл. 73 от ЗДДФЛ
  • * Изготвяне на  декларации по чл. 69 и чл. 70 от ППЗСПЗЗ·
  • * Попълване на Анкетна карта за ЗП
  • * Изготвяне на ведомост за рента
  • * Попълване на дневници за растителна защита
  • * Попълване на дневници на акцизите

 

 

 Цени на месец: 

до 300 дка

300 - 600 дка

600 - 1000 дка

1000 - 2000 дка

 2000 - 3000 дка

 3000 - 5000 дка

над 5000 дка

промоционална цена

  

21лв.

 

стара цена 

25лв.

 

промоционална цена

 

30лв.

 

 стара цена   36 лв.

 

промоционална цена 

 

46лв.

 

стара цена

55 лв.

промоционална цена 

 

75лв.

 

стара цена

90 лв.

промоционална цена

 

129лв.

 

стара цена

155 лв.

промоционална цена

 

200лв.

 

стара цена

240 лв.

промоционална цена 

 

331лв.

 

стара цена

397 лв.

 

 

 

ПОРЪЧАЙ