Кандидатствайте сега по мярка 6.3

От 4-ти юли започна приема по мярка 6.3 - „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“. Срокът за подаване на документите е само до 12 август, затова ако имате идея за развитие на стопанството си, но все още не сте написали проекта – побързайте.

Консултантите на Земеделска Къща ООД могат да ви помогнат да напишете вашето проектно предложение. Ние можем да ви помогнем и при управлението на дейностите по проекта и координиране да действията на различните екипи по изпълнението.

ВИЖТЕ ВСИЧКИ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ИЗГОТВЯНЕТО И УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ И СЕ ОБАДЕТЕ СЕГА ЗА ВАШИЯ ПРОЕКТ.